Thursday, May 5, 2011

ਚਾਹਤ

 ਨਾ   ਮੰਗੁੰਗੇ   ਕਦੋਂ  ਦਿਲ  ਦੇਕੇ  ਚੰਨਾ ,
  ਫੁੱਲ    ਵਾਂਗੂੰ    ਦਿਲ    ਸਾਮ     ਲੈ ......

ਸਾਨੂ ਮਿਲ ਜਾਉ ਖੁਸ਼ਿਯਾਂ ਜਹਾਨ ਦੀ,
ਇਕ     ਬਾਰੀ   ਹਾਂਥ    ਥਾਮ      ਲੈ......

ਕੀ   ਮੰਗਾ   ਤੈਨੂ   ਖੈਰ   ਦੇਵੇ  ਰੱਬਾ,
ਰਲ - ਮਿਲ    ਨਾਲ       ਹੰਸ     ਲੈ ......

ਤੂ  ਬਖਸ਼ਿਸ਼  ਸਚ੍ਹੇ  ਰਬ  ਦੀ  ਕਮਾਲ ਵੇ
ਚੜ੍ਹ ਆਯਾ ਚਨ ਵਿਚ ਮਾਸ੍ਯਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇ  .

ਬੇ-ਨੂਰ   ਹੋਵੇ   ਵੇਖ   ਤੈਨੂ   ਵਾਦਿਯਾਂ ,
ਗਾਲ    ਜੇ       ਗੁਲਾਲ        ਲਗਦੈ.......

ਤਵਾਡੀ ਅੰਖਾ ਜੇੜੇ ਝੀਲ ਦਾ ਕਮਲ ਵੇ ,
ਲਬ       ਬੇਮਿਸ਼ਾਲ      ਲਗ      ਦੈ......

ਸੋਣੀਏ ਸੂਨਾਖਿਯਾਂ ਕ਼ਮਾਲ ਮੁੱਦੀਯਾਰਾ,
ਆਹੋ ,ਸਾਡੇ ਕੋਲ ,ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਨਚ ਲੈ......

                       ਉਦਯ  ਵੀਰ ਸਿੰਘ .
                        ੫/੦੫/੨੦੧੧