Thursday, December 6, 2012

ਭੁਲ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹ...


ਸਾਵਣ  ਦਾ  ਮਹੀਨਾ ਆਯਿਆ,
ਨਾਹ  ਮਿਹ   ਬਰਸਾ
ਬਰਸੇ  ਵੋ   , ਜਿਨਾ   ਨੂ 
ਬਰਸਨਾ   ਨਾਹ   ਸੀ-
*
ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਮੌਤ ਤਰਸ
ਖਾ ਗਈ ਜਿੰਦੜੀ ਉੱਤੇ
ਠੋਕਰ ਨਸੀਬ ਸੇ ਦਿੱਤਾ, 
ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ -
*
ਕਭੀ ਤੋ ਕਬੂਲ  ਅਪਣੀ
ਖਾਮਿਆ ,ਦਰਗਾਹ  ਵਿਚ ,
ਜੇਡੀ   ਚਾਹ  ਸੀ  ਬਣਨਾ , 
ਜਮਾਨਾ    ਬਣਾ   ਦਿਆ -
*
ਦੁਆਵਾਂ   ਦੇ    ਹਥ   ਮੰਗਦੇ 
ਰਹੇ   ਤਾ   ਉਮਰ
ਨਾਹ  ਦੇਣਾ  ਸਮਾਂ  ਮੰਗਣ  ਦਾ ,
ਸਿਵਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ-
*
ਰਹਤ  ਮਰਯਾਦਾ ਹੋਰ ਪਿਯਾਰ
ਦੇਣਾ ਅਧਾਰ ਦੇਣਾ ,
ਜਦ   ਭੁਲ  ਜਾਵਾਂ  ਰਾਹ   ਤੋਂ ,
ਉਜਿਆਰ   ਦੇਣਾ -

              - ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ                                              

Wednesday, December 5, 2012

ਕੀ ਕਹਣਾ-


ਸੁਆਲ    ਕੀ     ਕਰਣਾ,    ਬੇਜੁਬਾਨ   ਤੋਂ
ਪੁਛਣਾ     ਸੀ,     ਪਰਛਾਈ   ਕਿਸਦੀ  ਹੈ-

ਚਲਦੀ  ਖਾਮੋਸ਼ੀਯਾਂ ਵੀਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਗਦੀ ,
ਸੌੰ   ਖਾਈਆਂ   ਨੇ  ,  ਹਜਾਰ   ਦੋਸਤੀ  ਦਾ -

ਮਿਤਰਤਾ  ਦਾ  ਰੂਪ ਉਜਾਰੇ ਤਿਕ ਨਾਲ ਹੈ
ਛਡਿਆ   ਸਨੇਹ ,ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਵਗਾਰਿਯਾ-

ਸੁੱਤੀ ਪਈ  ਕਾਯਾ ਦੀ, ਛਾਯਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ
ਤੁਰ  ਚਲਿਆ ,ਜਮਾਨਾ  ਪਿਛੂ  ਆ  ਗਿਆ -


ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਕੀਬ ਦੋਨੋਂ
ਇਕ ਸਾਮ ਰਖਦੇ ਨੇ ਇਕ ਮਿਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ -

ਡੋਡੀ- ਮਾਲੀ  ਦਾ   ਸਨਬੰਧ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ,
ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ,ਸੌਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ-

                                    -  ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ .
,