Tuesday, June 25, 2013

ਜੇ ਰੋਆ ਹਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ...

ਜੇ ਰੋਆ ਹਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ...

ਚਨ ਮੰਗਿਆ ਕਦ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ 
ਚਿਹਰੇ ਨੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਰੋ .....

ਜਦ ਝੁਕਦਾ ਦਰ ਪਿਆਰ ਤੁਸਾਂਦੇ
ਪਿਆਰ ਅਗੇ ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਕਰੋ -

ਨੈਨ- ਸੁਨੇਹ  ਰਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ  ਵੀ ਕਰੋ ...

ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੂ ਚਨ ਕੈਸੇ
ਪੀਰ ਕਦੇ ਕਹਿਆ ਵੀ ਕਰੋ....

ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸੋ ਗਯਿਆਂ
ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਗਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ....

                         ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ