Friday, August 9, 2013

ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਇਆਂ -

ਜੇ ਲਗਿਆਂ ਨੇ ਚੋਟ ਹਥਾਂ ,ਰ੍ਰੁਲ ਗਈਆਂ  ਅੰਖੀਆਂ
ਜੇ ਅੰਖ ਰੋਣ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ, ਹਥ ਪੂੰਝ ਆਇਆਂ  -

ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ,,ਅੰਖ ਭਰ  ਆਇਆਂ 
 ,
ਜੋੜ ਹਥ ਅਦਬਾਂ ਨਾਲ, ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਇਆਂ  

ਚਾਹੁੰਦੇ  ਨਾਹ ਡੁਲਣਾ   ਅੰਖਾਂ   ਦੀਆਂ ਮਹਲਾਂ 

ਛਡਿਆ ਜੇ ਘਰ ਕਦੀ ਹਥ  ਨਾਇਯੋੰ ਆਇਆਂ -

ਰਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਦੇ   ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ 

ਇਕ ਰਾਹ ਤਕਿਆ ਦੂਜਾ ਚਿਠਿਆ ਪਠਾਈਆਂ-                                   ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ