Sunday, March 25, 2012

ਭਰੋਸ਼ਾ

ਮੰਗਿਯਾ ਤੇਰਿਯਾਂ ਅੰਖਾਂ ਦਾ ਖਵਾਬ ਕੁਬੂਲ ਕਰਨਾ
 ਉਡੀਕਾ    ਵਿਚ ,  ਰਾਤ  ਤੋਂ   ਸਵੇਰ   ਹੋ   ਗਈ ...

ਹਵਾਵਾਂ    ਦਸਦਿਆ   ਨੇ  ਮੌਸਮ   ਦਾ   ਮਿਜਾਜ ,
ਆਉਣਾ  ਸੀ   ਪ੍ਰੀਤ  ਨੂ , ਤੁਫਾਨ  ਦਾ  ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ -


ਬਦਲ  ਅਪਣੀ  ਰਾਹ  ਕਯਾਮਤ   ਦਾ  ਰਿਜਵਾਨ ,
 ਕਯਾਮਤ ਤਿਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੋਂ -


ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਹਸਾਨ ,ਬਣਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂਹ
 ਦਰਖਤ ਭੀ ਮੁਕਰ ਜਾਉਣਗੇ  ਰਾਹੀ  ਨੂ ਛਾਂਵ ਤੋਂ-      


ਬਲਿਆ  ਦੀਵੇ  ਰਾਹ  ਵਿਚ  ਮੰਜਿਲ  ਮਿਲਣੀ ਏ 
ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਫ਼ਤਹਿ ਦਾ- 


ਵਿਸਾਹ   ਕਰ    ਲੇਣਾ , ਧੁਪ    ਨੂ   ਛਾਂਵ   ਮਨਕੇ ,
ਕੰਡੇ   ਫੁਲ   ਬਣਦੇ  ਨੇ   ਜਦੋਂ   ਪਿਆ ਰ  ਹੋ ਜਾਏ.-


                                          - ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ .

No comments:

Post a Comment