Wednesday, December 5, 2012

ਕੀ ਕਹਣਾ-


ਸੁਆਲ    ਕੀ     ਕਰਣਾ,    ਬੇਜੁਬਾਨ   ਤੋਂ
ਪੁਛਣਾ     ਸੀ,     ਪਰਛਾਈ   ਕਿਸਦੀ  ਹੈ-

ਚਲਦੀ  ਖਾਮੋਸ਼ੀਯਾਂ ਵੀਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਗਦੀ ,
ਸੌੰ   ਖਾਈਆਂ   ਨੇ  ,  ਹਜਾਰ   ਦੋਸਤੀ  ਦਾ -

ਮਿਤਰਤਾ  ਦਾ  ਰੂਪ ਉਜਾਰੇ ਤਿਕ ਨਾਲ ਹੈ
ਛਡਿਆ   ਸਨੇਹ ,ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਵਗਾਰਿਯਾ-

ਸੁੱਤੀ ਪਈ  ਕਾਯਾ ਦੀ, ਛਾਯਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ
ਤੁਰ  ਚਲਿਆ ,ਜਮਾਨਾ  ਪਿਛੂ  ਆ  ਗਿਆ -


ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਕੀਬ ਦੋਨੋਂ
ਇਕ ਸਾਮ ਰਖਦੇ ਨੇ ਇਕ ਮਿਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ -

ਡੋਡੀ- ਮਾਲੀ  ਦਾ   ਸਨਬੰਧ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ,
ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ,ਸੌਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ-

                                    -  ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ .
,


         


No comments:

Post a Comment